Menu:

Doby řízení dle dohody AETR, pro vozidla o celkové hmotnosti nad 3500 Kg

Doba řízení, přerušení a doba odpočinku

 
doba řízení  
denní 9 hodin (2x týdně 10 hodin)
týdenní nejvýše 6 denních dob řízení
dvanáctidenní 90 hodin

přerušení doby řízení po době trvající nepřetržitě 4,5 hodiny 
 
min. doba přerušení řízení (přestávka) 45 minut (je možno nahradit přestávkami po nejméně 15 minutách - nelze započítat do denního odpočinku)

Denní doba odpočinku 1) 11 hodin (v průběhu 24 hodin)
   
 - jeden řidič   - možnost zkrácení nejvýše 3x týdně na 9 hodin s tím, že jako náhrada bude poskytnuta odpovídající doba odpočinku před koncem následujícího týdne
     
   
     12 hodin (v průběhu 24 hodin) - s tím, že čerpání je možné ve dvou nebo třech oddělenýchintervalech během 24 hodin, přičemž jeden interval musí býtnejméně 8 hodin
 
- dva řidiči 8 hodin (v průměru 30 hodin)

Týdenní doba odpočinku 2)    45 hodin (včetně denní doby odpočinku za poslední den v týdnu)
  - možnost zkrácení na 36 hodin v místě obvyklého odstavení vozidla, nebo v místě pobytu řidiče
  - možnost zkrácení na 24 hodin mimo výše uvedená místa s tím, že každé zkrácení bude vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou vcelku před koncem třetího týdne

Máte zájem o naše služby?

Volejte  +420 519 411 667

anebo využijte kontaktní formulář

formular-smansped.png