Menu:

Užitečné informace

Parametry kontejnerů
Incoterms
Výpočet mýtného na rakouských dálnicích.
Doby řízení dle dohody AETR, pro vozidla o celkové hmotnosti nad 3500  kg
Platné znění dohody ADR 2015

Incoterms - International Commercial Terms

soubor vykládacích pravidel obchodních doložek vydaný Mezinárodní obchodní komorou (ICC) určující povinnosti smluvních stran při dodávce zboží (náklady a rizika). Používají se tak, že se na ně výslovně odkazují smlouvy v mezinárodním obchodním styku. INCOTERMS 2000 mají tyto čtyři skupiny doložek:

  • E (Departure) = odebrání
  • F (Main carriage not paid by seller) = hlavní přepravné neplaceno prodávajícím
  • C (Main carriage paid by seller) = hlavní přepravné placeno prodávajícím
  • D (Arrival) = dodání

EXW

Ex Works - jakýkoliv druh dopravy
ZE ZÁVODU ... (ujednané místo)
Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu, jak je stanoveno v kontraktu (závod, sklad, továrna, atd.).

FCA

Free Carrier - jakýkoliv druh dopravy
VYPLACENĚ DOPRAVCI ... (ujednané místo)
Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží ve jmenovaném místě do péče dopravce určeného kupujícím. U sběrné služby hradí manipulaci ve sběrném středisku kupující.

FAS

Free Alongside Ship - námořní
VYPLACENĚ K BOKU LODI ... (ujednaný přístav nalodění)
Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží ve jmenovaném přístavu nalodění k boku lodi určené kupujícím.

FOB

Free on Board - námořní
VYPLACENĚ LOĎ ... (ujednaný přístav nalodění)
Riziko přechází okamžikem, kdy zboží skutečně překročí zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění.

CFR

Cost and Freight - námořní
NÁKLADY A PŘEPRAVNÉ ... (ujednaný přístav určení)
Riziko přechází (jako u FOB) okamžikem, kdy zboží opravdu překročí zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění.

CIF

Cost, Insurance and Freight - námořní
NÁKLADY, POJIŠTĚNÍ A PŘEPRAVNÉ ... (ujednané místo)
Riziko přechází (jako u FOB) okamžikem, kdy zboží skutečně překročí zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění. Prodávající musí zajistit dokument pojištění v souladu s minimálním krytím podle Institute Cargo Clauses nebo s jinými podobnými podmínkami. Pojistka musí krýt rizika až do vyložení na určeném místě.

CPT

Carriage Paid to - jakýkoliv druh dopravy
PŘEPRAVA PLACENA DO ... (ujednané místo určení)
Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží do péče prvního dopravce.

CIP

Carriage and Insurance Paid to - jakýkoliv druh dopravy
PŘEPRAVA A POJIŠTĚNÍ PLACENY DO ... (ujednané místo)
Riziko přechází (jako u CPT) okamžikem, kdy prodávající dodá zboží do péče prvního dopravce. Prodávající musí zajistit dokument pojištění v souladu s minimálním krytím podle Institute Cargo Clauses nebo s jinými podobnými podmínkami. Pojistka musí krýt rizika až do vyložení v místě určení.

DAF

Delivered at Frontier - silniční/ železniční doprava
S DODÁNÍM NA HRANICI ... (ujednané místo)
Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě určení na hranici (clo neplaceno).

DES

Delivered Ex Ship - námořní
S DODÁNÍM Z LODI ... (ujednaný přístav určení)
Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na palubě lodi v ujednaném přístavu vylodění.

DEQ

Delivered Ex Quay - duty paid - námořní
S DODÁNÍM Z NÁBŘEŽÍ (clo placeno) ... (ujednaný přístav určení)
Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na nábřeží v přístavu určení, clo zaplaceno. Pokud si účastníci přejí, aby celní formality pro dovoz zajistil kupující musí být slova "clo placeno" nahrazena slovy "clo neplaceno".

DDU

Delivered Duty Unpaid - jakýkoliv druh dopravy
S DODÁNÍM CLO NEPLACENO ... (ujednané místo určení)
Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě určení, clo neplaceno.

DDP

Delivered Duty Paid - jakýkoliv druh dopravy
S DODÁNÍM CLO PLACENO ... (ujednané místo určení)
Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě určení, clo placeno

Máte zájem o naše služby?

Volejte  +420 519 411 667

anebo využijte kontaktní formulář

formular-smansped.png